Yüksek Kükürtlü Fuel Oil

 ÜRÜN SPESİFİKASYONU

ÖZELLİK BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMİ
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/L 0,998 En çok TS EN ISO 12185 veya

TS 1013 EN ISO 3675

Kül % ağırlık 0,20 En çok TS EN ISO 6245
Parlama Noktası ºC 66 En az TS EN ISO 2719
Akma Noktası ºC 38 En çok TS 1233 ISO 3016
Su % hacım 1,0 En çok TS 124 EN 1428
Toplam Tortu % ağırlık 0,15 En çok TS ISO 10307-2
Viskozite (100 ºC ‘ta) cst 50 En çok  TS 1451 EN ISO 3104
Kükürt % ağırlık 1,0-3,5   TS  EN ISO 8754